Skrotningsintyg

Skrotningsintyg

Vi ser till att bilen tas om hand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. När bilen tömts på oljor, drivmedel m.m. utfärdas ett skrotningsintyg som skickas in till TraFi. Skrotningsintyg får endast utfärdas av en auktoriserad bilskrotare. När ett fullständigt skrotningsintyg inkommer till TraFI avregistreras bilen.

Det enda du som bilägare behöver tänka på efter att bilen är lämnad hos oss är att flytta din bilförsäkring om du vill det.

 Skrota bilen hos oss !

  • Miljöriktig skrotning
  • Lång erfarenhet och kompetent personal                                  
  • Snabb och bra service